Artur Jocz

Artur Jocz

Prezentowane prace są efektem fascynacji fakturą i światłem. Ich funkcję ograniczyłem jedynie do rozbudzenia wrażeń estetycznych , świadomie więc wybrałem prostą formę wypowiedzi , ubogą w symbolikę, zrezygnowałem z rozpraszających uwagę kolorów zmuszając odbiorcę do patrzenia na obraz w kategoriach formy, faktury i waloru. Nie starałem się przedstawić obiektywnej prawdy, wprost przeciwnie , możliwymi środkami usiłowałem stworzyć wrażenie nierealności , wystawa fotografiimanipulując światłem i nastrojem. Niekiedy natura okazywała się na tyle kreatywna , że mój udział w współtworzeniu obrazu ograniczył się jedynie do prostej rejestracji fotograficznej , niekiedy zaś uzyskany obraz był efektem "prewizualizacji ", a mianowicie powstał wcześniej w mojej wyobraźni , a następnie zamysł ten był konsekwentnie realizowany poprzez wyszukanie odpowiedniego miejsca i właściwego światła dla fotografowanej sceny. Bardzo pomocne okazały się w tym momencie nowe techniczne możliwości obrazowania cyfrowego. Dotyczą one w szczególności fotografii kolorowych , które powstały na negatywach czarno-białych , a następnie były cyfrowo kolorowane stosownie do zamierzonego efektu .Ten proces twórczy , choć bardzo pracochłonny , był przyjemnym doświadczeniem i sprawił mi wiele satysfakcji , komputer spełniał tu rolę ciemni fotograficznej , w tym wypadku "wirtualnej ciemni ".

Kontakt:
Artur Jocz
arturjocz@gmail97.com
Kategorie użytkownika
GALERIA
 Tematy związane z prezentowaną w Galerii Sart wystawą artystyczną:
artur jocz fotografia art natura sztuka sart pejzaż

 

 

Jeśli chcesz wyróżnić tę właśnie wystawę - wstaw poniższy krótki kod buttona na swojej stronie.
A nasz system będzie kierował internautów na adres jocz.galeriasart.pl